Preiļu novadā

25. marta Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja grozījumus Labklājības pārvaldes nolikumā, paredzot izveidot struktūrvienību – grupu dzīvokļi, kā arī tika apstiprināta izmaksas grupu dzīvokļa pakalpojumam.

Grupu dzīvokļa pakalpojuma maksa pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar pašaprūpes prasmēm noteikta 12,02 eiro diennaktī vienai personai  –  gan iedzīvotājiem no Preiļu novada, gan personām no citām pašvaldībām.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskos jautājumos Anita Gāga pastāstīja, ka pakalpojumu plānots sniegt jau no 15. aprīļa, jo daļēji jau ir apzinātas personas, kuras vēlas izmantot iespēju mitināties grupu dzīvokļos. Jau ir sagatavoti un Labklājības ministrijā iesniegti izskatīšanai dokumenti, lai minēto pakalpojumu reģistrētu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Iespēja saņemt šo pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016. gadā tika speciālistu komandā izvērtētas un kurām atbalsta plānā paredzēta šāda pakalpojuma sniegšana. Vēlmi saņemt grupu dzīvokļa pakalpojumu izteikuši gan Preiļu novada iedzīvotāji, gan vairākas personas no valsts sociālās aprūpes centriem, kuras vēlas dzīvot sabiedrībā.

Lai nodrošinātu pakalpojuma funkcionēšanu, papildus būs nepieciešama pilna sociālā darbinieka slodze. Plānots, ka pārējais personāls strādās dalītas slodzes darbu, un šo darbu varētu veikt pakalpojumu centra “Līči” darbinieki, jo gan grupu dzīvokļi, gan pakalpojumu centrs izvietots vienas ēkas dažādos stāvos.

Grupu dzīvokļu pakalpojuma izmaksas sākotnēji tiks segtas no pašvaldības budžeta, bet, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus, ir iespēja saņemt kompensāciju no Latgales plānošanas reģiona īstenotā deinstitucionalizācijas projekta.. Kompensējamā finansējuma ietvaros būs iespēja segt arī daļu komunālo pakalpojumu izdevumu, jo kompensācija par vienu iemītnieku projekta ietvaros sastāda 12,75 eiro diennaktī.

A. Gāga paskaidroja, ka uz nākamo domes sēdi varētu tikt virzīts jautājums par grupu dzīvokļu iemītnieku līdzmaksājumu. Viens no projekta nosacījumiem paredz klientiem pašiem veikt līdzmaksājumu par dzīvojamo telpu – virtuves un koplietošanas telpu – ekspluatāciju. Pēc šī brīža aprēķiniem līdzmaksājuma daļa varētu sastādīt ap 20 eiro mēnesī.

Grupu dzīvokļu pakalpojums izveidots ERAF projekta ietvaros, kas vērsts uz infrastruktūras izveidi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ja cilvēka prasmes ir pietiekošā līmenī, viņam nav jānonāk institūcijā, personai ir jāpiedāvā iespēja dzīvot savā pašvaldībā un jāļauj integrēties sabiedrībā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste