Preiļu novadā Pašvaldībā

Preiļu novada domes sēdē 22. decembrī deputāti izdarīja izmaiņas Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. Tāpat kā līdz šim, komisijas priekšsēdētāja pienākumi uzticēti Nekustamā īpašuma daļas nodokļu administratorei Svetlanai Kurmeļovai. Par komisijas locekļiem apstiprināta Nekustamo īpašumu daļas speciāliste mājokļu jautājumos Zenta Andrejeva, kura iepriekš jau darbojās komisijā, un Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos Irēna Stašulāne.

Saskaņā ar Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikumu komisija darbojas triju locekļu sastāvā. Komisijas locekle Inta Klindžāne ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar Preiļu novada domi, tāpēc komisija līdz šim sastāvēja no diviem locekļiem.

Iepriekšējās komisijas sastāvs bija apstiprināts ar Preiļu novada domes 2017. gada 7. jūlija lēmumu (prot. Nr.9, punkts 17.5).

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste