Logo

Kopš 2018. gada jūlija mēneša Preiļu novada pašvaldība, saskaņā ar ERAF programmas īstenoto projektu “Rīteiropas vērtības” (projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības»), ir noslēgusi līgumu ar SIA “Preiļu Celtnieks” par būvdarbu veikšanu Preiļu pilī.

Pēc gada būvniecības uzsākšanas, šobrīd Preiļu pilī ir jau uzmontēti 69 logi no 105. Daļai logu jau ir veikta apdare un siltināšanas darbi zem logu ailām. Pils otrajā stāvā ir saglabājušās vēsturiskās logu ailas, kuras tiek daļēji protezētas, maksimāli saglabājot un restaurējot vēsturisko materiālu. Gadījumos, kad ir kvalitatīvi un pieņemami saglabājušās atsevišķas aplodas vai logu rāmji, tie tiek saglabāti un restaurēti. Šobrīd četru logu rāmji ir restaurācijas procesā. Restaurācija ir nepieciešama, lai paildzinātu ēkas vai tās daļu mūžu, atgrieztu tai sākotnējo senatnīgo izskatu, vienlaikus saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu un seno lietu, detaļu vēsturisko un morālo vērtību. Pils ārdurvju izgatavošanas process tiks uzsākts augusta mēnesī.

Preiļu pils atjaunošanas būvdarbi notiek, pateicoties ERAF projekta Nr.5.5.1.0/17/I/007 «Rīteiropas vērtības» īstenošanas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa «Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus» aktivitātēm. Projekta darbības laikā paredzēts izgatavot un uzstādīt Preiļu pils ēkas logus un durvis, žāvēt ēkas ārsienas no iekšpuses un veikt to daļēju siltināšanu, sienu un ailu atjaunošanu. Paredzēta arī pils jumta siltināšana, mikrobioloģisko analīžu veikšana un citi specifiskie darbi.

Visa projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti 6 valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2019.gada 31.decembris.

Būvdarbus Preiļu pilī veic SIA “Preiļu celtnieks”, kas tika izvēlēts iepirkumu procedūras rezultātā. Regulāri notiek būvdarbu aktivitāšu saskaņošana ar pašvaldību (vadību, projekta vadītāju, koordinatoru, domes arhitekti, Tehniskās daļas speciālistiem u.c.), būvuzraugu J. Rapšu (SIA “RANGE”) un autoruzraugu arhitekti M. Mihailovu (SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”).  Atbilstību visām būvniecības norises prasībām un dažādu būvdarbu specifikas situācijām regulāri uzrauga, koordinē un risina minētās personas, jo pats objekts – Preiļu pils ir valsts aizsargājamais kultūras piemineklis.

Sanda Čingule-Vinogradova,
projekta koordinatore