Apmeklētāji un atpūtnieki, sporta aktivitāšu cienītāji, lūdzu, ievērojiet parkā noteiktās ceļa aizlieguma zīmes!

Ja ar savu transporta līdzekli iebraucat zem zīmes “Braukt aizliegts” vai “Iebraukt aizliegts”, tad rēķinieties, ka Jums tiks piemērots CSN pārkāpuma sods.

Zīmju darbība neattiecas tikai uz tiem transporta līdzekļiem, kuru īpašnieki dzīvo parka teritorijā vai uz to ciemiņiem (ja tie savu transportlīdzekli novieto mājas īpašnieka teritorijā), kā arī uz tiem, kuriem ir izsniegtas Preiļu muižas kompleksa un parka atļaujas (atļaujai jāatrodas redzamā vietā uz automašīnas priekšējā stikla) parka teritorijā nepieciešamo darbu veikšanai. Kā arī zīmes “Braukt aizliegts” darbība neattiecas uz automobiļiem, kas apzīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti.

Ja Jums ir ieplānots pasākums parkā un pie pludmales (kāzas, jubileja, dzimšanas diena, ballīte utt.) un nepieciešams līdz konkrētajai vietai doties ar transporta līdzekli, lūdzu, sazinieties pa tālruni T:26323701 un, saskaņojot nepieciešamību un atbilstību, tiks izsniegta vienas dienas atļauja. Lai svētki, ko svinat ir tikai prieka pilni!

Protams, esošais stāvlaukums apmeklētāju aktīvās dienās ir pārpildīts. Par papildu stāvlaukumu blakus parka aktīvajai zonai tiek domāts un tiek meklēti risinājumi, lai automašīnas nekaitētu parka dabai un apmeklētājiem būtu vairāk vietu saviem transportlīdzekļiem.

Sanda Čingule-Vinogradova,
Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja