Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa informē - tie daudzdzīvokļu nami, kuros ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50 % + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”.

Šodien, 10. oktobrī, tiks veikta apkures sistēmas uzpilde siera rūpnīcas rajonā, un jau rīt, 11. oktobrī, tiks pieslēgta apkure.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa