Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem aizvadītajā gadā, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu sabiedrības līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu laika posmā no 2023. gada 1. februāra līdz 28. februārim.

Kopā savu viedokli pauduši 496 respondenti: 324 aizpildījuši elektroniskās anketas, 172 drukātā veidā, vēl 34 anketas uzskatāmas par nederīgām (aizpildītas nepilnīgi vai nepareizi). Salīdzinot ar aptaujas dalībnieku skaitu 2021. gada aptaujā, aptaujāto skaits pieaudzis par 157 personām. Respondentu skaits pret novada kopējo iedzīvotāju skaitu, kas saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Preiļu novadā 2022. gada sākumā (07.01.2022.) bija 17 380 iedzīvotāji (salīdzinājumam uz 07.01.2021. bija 17 702), sastāda 2.85 %.

Sīkāk ar aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties skatot materiālu “Aptaujas rezultātu apkopojums”.

Ir lietas un darbi, kas prasa ilgāku laiku, lielākus resursus. Un ir tādi procesi, kuru virzībai pietiek vien ar skaidru komunikāciju un visiem saprotamu rīcības plānu. Lielas lietas var sasniegt stiprinot kopienas un veicinot līdzdalību un katra indivīda atbildību. Arī paust viedokli, īpaši racionāli pamatojot ar faktiem, ir līdzdalības forma, tāpēc paldies katram, kurš piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli! Sniegtās atbildes palīdz ieraudzīt nianses un pārliecināties par to, kas iedzīvotājiem ir patiesi svarīgs un kas varbūt nav prioritārs.

Lai veicinātu informācijas apriti, ar aktuāliem jautājumiem vai neskaidrībām par pašvaldības vadītiem procesiem, aicinām vērsties Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa