Iedzīvotājiem

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem aizvadītajā gadā, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu sabiedrības līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu laika posmā no 2022. gada 23. maija līdz 13. jūnijam.

Kopā savu viedokli pauduši 339 respondenti: 293 aizpildījuši elektroniskās anketas, 56 drukātā veidā, no kurām derīgas 46 anketas (10 aizpildītas nepilnīgi vai nepareizi). Respondentu skaits pret novada kopējo iedzīvotāju skaitu, kas saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Preiļu novadā 2021. gada sākumā bija 17 702 iedzīvotāji, sastāda 1.92 %, attiecīgi uzskatāms, ka aptaujas dati nav pietiekami, tādēļ rezultātu apkopojums netiek norādīts procentos, minēts respondentu skaits.

Sīkāk ar aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties skatot materiālu.

Ir lietas un darbi, kas prasa ilgāku laiku, lielākus resursus. Un ir tādi procesi, kuru virzībai pietiek vien ar skaidru komunikāciju un visiem saprotamu rīcības plānu. Lielas lietas var sasniegt stiprinot kopienas un veicinot līdzdalību un katra indivīda atbildību. Arī paust viedokli, īpaši racionāli pamatojot ar faktiem, ir līdzdalības forma, tāpēc paldies katram, kurš piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli! Sniegtās atbildes palīdz ieraudzīt nianses un pārliecināties par to, kas iedzīvotājiem ir patiesi svarīgs un kas varbūt nav prioritārs.

Lai veicinātu informācijas apriti, ar aktuāliem jautājumiem vai neskaidrībām par pašvaldības vadītiem procesiem, aicinām vērsties Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā (kontakti).

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa