Pagastos Covid-19

Spēcīgais sniegputenis pagājušajā nedēļā ļāva novērtēt, kādā gatavībā ziemas sezonai ir ceļu un ietvju uzturētāji Preiļu novadā. Lai arī sniegs, kas pār mūsu novadu nokrita nedēļas laikā, krietni pārsniedza vidējo nokrišņu daudzumu, gan sabiedrībai, gan Preiļu novada pagastu pārvaldniekiem un domes vadībai ir skaidrs, ka ne visas situācijas, kas izveidojās uz novada ceļiem, iespējams skaidrot tikai ar intensīvo snigšanu.

Nopietnākās problēmsituācijas izveidojās Aizkalnes, Saunas, Pelēču pagastos un daļēji Rušonas pagastā, kur par ceļu tīrīšanu atbild SIA “ACBR”.  Šajos pagastos tika piesaistīti apakšuzņēmēji, kas nodrošināja ātrāku pagasta ceļu tīrīšanu. Bet jāatzīmē, ka šī situācija parādīja arī vairākus citus aspektus, par ko atbildība jāuzņemas arī pašiem iedzīvotājiem. Preiļu novadā joprojām ir vairāki ceļi, kas nav reģistrēti ceļu reģistrā, līdz ar to auto ceļu uzturētājam nav pat iespēju šādus ceļus tīrīt. Uzturētājiem tīrīšana iespējama tikai saskaņā ar oficiālajām ceļu reģistra kartēm.

Preiļu novada pašvaldības mērķis šobrīd nav lauzt noslēgtos līgumus vai kādu sodīt. Mērķis ir sakoptas pilsētas ielas un labi izbraucami pagastu ceļi. Jāatzīmē, ka VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nodrošina tiešām kvalitatīvu darbu veikšanu. Tādēļ šobrīd lielākais darbs tiek ieguldīts, lai uzlabotu sadarbību ar visiem esošajiem partneriem.

Pašvaldībā saņēmām pārmetumus par to, ka netiek slēgti līgumi ar zemniekiem, bet, vērtējot šo uzņēmēju iesniegtos cenu pieteikumus iepirkuma konkursā, jāsecina, ka tie pārsniedz cenas, ko piedāvāja VAS “Autoceļu uzturētājs”, tādēļ nav iespējams darbu veikšanai izvēlēties šos uzņēmējus. Izdarot secinājumus, par to, kas turpmāk jāuzlabo sniega tīrīšanas procesā Preiļu novadā, pieņemti lēmumi – izsludinot nākamo iepirkumu ceļu tīrītajiem tajā jāsamazina tīrāmo teritoriju lielumi, ko apkalpo viens ceļu uzturētājs, budžetā jāparedz finansējums dažādu ceļiem piegulošo teritoriju papildus tīrīšanai (piemēram, stāvlaukumi, daudzdzīvokļu māju pagalmi u.c.). Šobrīd ir izsludināts iepirkums vēl vienam ietvju tīrīšanas traktoram, kas turpmāk strādās Preiļu pilsētā. Šobrīd tiek saskaņota SIA “Preiļu saimnieks” un SIA “ACBR” darbība Preiļu pilsētā, lai neveidojas situācijas, ka ar sniegu apber tikko notīrītu ietvi.

Šajā nedēļā Latviju sasniedzis arī spēcīgs sals un esam saņēmuši no iedzīvotājiem jautājumus par to, kādēļ nenotiek ietvju apstrāde ar sāli. Skaidrojums ir tehnisks – sāls darbojas kā efektīvs slīdes mazinātājs tikai tad, ja gaisa temperatūra ir siltāka par -15 grādiem. Ņemot vērā prognozes, kas sola atkusni un siltāku laiku, šodien tiek uzsākta sāls kaisīšana.

Visvairāk gribam vērst cilvēku uzmanību uz mūsu savstarpējo komunikāciju un pozitīvas Preiļu novada sabiedrības veidošanu. Palīdzība kaimiņam, sava piebraucamā ceļa notīrīšana ne visiem prasa milzīgu piepūli, bet var kļūt par vērtīgu labo darbu. Nedēļas laikā piedzīvojām vairākās situācijās, kurās cilvēki paši varēja novērst sīkas problēmas, bet tā vietā izvēlējās agresīvu komunikāciju un draudus. Ārkārtas brīžos ne ceļu uzturētājiem, ne pašvaldībai nav iespēju risināt katru problēmu nekavējoties. Iedzīvotājiem jāsaprot, ka novadam rūp katra situācija, bet tikai atbildīgajiem darbiniekiem ir informācija par to, cik prioritāra tā ir… Mums, kā Preiļu novada iedzīvotājiem, jāapzinās sava atbildība un jāspēj rūpēties par mūsu kopīgo teritoriju, saglabājot cieņu un izpratni. Visbiežāk, ja smagās situācijās nonākam visi kopā, tikai solidāri un visi kopā no tām varam iziet.

Ziņu sagatavojusi:

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka