27. oktobrī plkst. 13.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas datorklasē, Kooperatīvā iela 6, Preiļu novada un apkaimes nevalstiskās organizācijas aicinātas uz klātienes tikšanos ar organizāciju ManaBalss. Pasākumā būs iespēja iepazīties ar digitālās demokrātijas iesaistes rīkiem pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un praktiski darboties likumu darināšanas darbnīcā. Tiks prezentēta iniciatīvu vietne manabalss.lv, balsošanas un aptauju rīks lemejs.lv, platforma open2vote.eu un likumu koprakstīšanas platforma opensaeima.lv.

Pasākuma plāns.

Prezentācija un praktiskā darbošanās OpenSaeima darbnīcā ar likumprojektu.

1. Iepazīšanās un īsumā par organizāciju ManaBalss.

2. Par organizācijas izstrādātajiem digitālajiem rīkiem, katra mērķiem, pielietojumu, pieredzi, sasniegumiem u.tml.

3. Plašāk par opensaeima.lv un praktiska darbošanās ar likumprojekta komentēšanu.

Ilgums: 2-3 stundas.

Uz tikšanos aicina un pasākumu rīko organizācija ManaBalss un Preiļu novada pašvaldība.

Pieteikšanās dalībai pa tālruni +371 26636243 vai ineta.liepniece@preili.lv.