Valstī Nevalstiskajās organizācijās

Apvienība Apeirons 2023. gada janvārī un februārī organizēs trīs radošās domnīcas, kuru mērķis būs noskaidrot vai cilvēki ar invaliditāti, bērnu ar invaliditāti vecāki un NVO pārstāvji ir informēti par to kā aizstāvēt savas tiesības. Tāpat arī apkoposim informāciju vai cilvēki ar invaliditāti ir vērsušies tiesā, lai tās aizstāvētu. Radošās domnīcas ir daļa no projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā”,  kuru Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons realizē sadarbībā ar Latvijas tiesnešu mācību centru.

 “Ar šo radošo domnīcu palīdzību plānots noskaidrot tipiskākās problēmsituācijas, proti, piefiksēt tās situācijas, kuras ikdienā piedzīvojuši cilvēki ar invaliditāti brīdī, kad devušies uz tiesībaizsardzības iestādēm vai citādi ir gribējuši risināt ikdienas situācijas, kuras skārušas dažādus ar tiesībām saistītus jautājumus.” tā Ivars Balodis, Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons valdes loceklis.

Domnīcas moderēs Daina Podziņa, kurai ir liela pieredze invaliditātes jomā un, kura šobrīd ir projekta European Disability Expertise (EDE) nacionālā eksperte no Latvijas. Domnīcās piedalīsies ne tikai Apvienības Apeirons pārstāvji, bet arī dalībnieki no Latvijas Tiesnešu mācību centra, lai fiksētu svarīgākās atziņas un problemātikas ar ko saskārušies cilvēki, lai tālāk veiksmīgi relaizētu Tiesu standarta izveidi un mācību programmu.

Kopā paredzētas trīs radošās domnīcas “Ko tu zini par tiesu un savām tiesībām?” , kuras norisināsies 26. janvārī Ikšķilē Biedrības “Tepat un kopā” telpās, 31. janvārī un 7.februārī Rīgā, Apvienības “Apeirons” telpās, katrai domnīcai ir cita mērķa auditorija, lai vieglāk būtu iznalizēt svarīgāko informāciju un to apkopot.

Pieteikties radošajām domnīcām “Ko tu zini par tiesu un savām tiesībām?”.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis ir palielināt cilvēku ar dažāda veida invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp, nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti.

Svarīgākās projekta aktivitātes būs Tiesu standarta izstrāde, tiesu darbinieku izglītošana un apmācības, kā arī cilvēku iedrošināšana aizstāvēt savas tiesības, kas tiks panākta ar radošo domnīcu palīdzību un dažādu informatīvo materiālu sagatavošanu. Liela nozīme ir projekta partnerim Latvijas Tiesnešu mācību centrs, lai rezultāti būtu ilgtermiņā, nevis tikai projekta ietvaros, kuri arī pēc projekta noslēguma apmācīs jaunos tiesu darbiniekus un iepazīstinās interesentus ar tiesu standartu.

Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošanā” mērķis ir palielināt cilvēku ar dažāda veida invaliditāti spēju īstenot savu tiesību izmantošanu un aizsardzību, tostarp nodrošināt, ka tiesību nodrošinātājam – tiesu sistēmas darbiniekiem – ir zināšanas un izpratne par darbu ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Projekta virsuzdevums ir nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Aktīvo iedzīvotāju programma Latvijā tiek īstenota no 2020. gada līdz 2024.gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. 

 Par projektu

Projektu atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds. Projekta periods ir no 2022. gada novembrim līdz 2024. gada aprīlim. Finansējums 103089,91 EUR. Projekta rezultātā būs palielinājies cilvēktiesību atbalstošo iedzīvotāju skaits un samazinājies tādu Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri nezina, kur vērsties pēc palīdzības diskriminācijas gadījumā.

Par apvienību “Apeirons”

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons” ir interešu aizstāvības nevalstiska organizācija, kura darbojas jau vairāk kā 25 gadus. “Apeirona” mērķis ir cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvība un darbības prioritātes ir pieejamas vides attīstība, sociālo pakalpojumu dažādošana, nodarbinātība, sabiedrības informēšana, brīvprātīgais darbs un izglītība.

Par Latvijas Tiesnešu mācību centru:

Nodibinājums Latvijas Tiesnešu mācību centrs ir nevalstiska organizācija, kura nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību, dara to ar mērķi stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā.

Papildu informācija:

Liena Eisaka
Projekta “Universālais dizains cilvēktiesību ievērošana”
Komunikācijas vadītāja
Tālr. +371 29860162
liena@apeirons.lv