Attīstībā Valstī Iedzīvotājiem

“Attīstības finanšu institūcijas “Altum”” (ALTUM) no 26. oktobra plkst. 10.00 atsāk pieņemt pieteikumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.

Ministru kabinets š. g. 17. oktobra sēdē atbalstīja Ekonomikas ministrijas priekšlikumu novirzīt papildu finansējumu 460 tūkstošu eiro apmērā atbalstam privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai. Ar šo finansējumu paredzēts atbalstīt vēl aptuveni 150 privātmāju projektus.

“Energoefektivitāte ir viens no retajiem risinājumiem pret augošiem rēķiniem ilgtermiņā. Pēdējos gados novērotais straujais energoresursu cenu kāpums palielinājis ēku īpašnieku aktivitāti īstenot dažādus pasākumus mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanai. Papildu finansējuma piešķiršana ALTUM atbalsta programmas turpināšanai sniegs iespēju vēl vairākām ģimenēm ar valsts atbalstu uzlabot savus mājokļus un samazināt izdevumus par energoresursiem ilgtermiņā. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo aktivitāti, Ekonomikas ministrija jau ir uzsākusi darbu pie jaunas atbalsta programmas izstrādes, lai arī turpmākajos gados turpinātu valsts atbalstu plašākai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai privātmāju sektorā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Līdz šim ALTUM programmas ietvaros apstiprināti vairāk nekā tūkstotis privātmāju īpašnieku pieteikumi par kopējo grantos izmaksājamo summu 4,685 miljoni eiro. Tā kā ar iesniegtajiem projektiem iepriekš programmai paredzētais finansējums tika izsmelts, ALTUM septembra beigās apturēja jaunu pieteikumu pieņemšanu.

Detalizēta informācija par pieteikumu iesniegšanu un atbalsta saņemšanas nosacījumiem pieejama ALTUM mājaslapā.

Programmā līdz šim apstiprināti 1085 atbalsta pieteikumi un joprojām turpinās līdz šim pieņemto projektu izvērtēšana un līgumu slēgšana. Lielākā daļa jeb 65 % privātmāju izvēlējās īstenot mikroģenerācijas pasākumus, uzstādot saules paneļus.

Savukārt 35 % jeb aptuveni katras trešās privātmājas īpašnieks izvēlējās uzlabot privātmājas energoefektivitāti, kur populārākie darbi ir mājas norobežojošo konstrukciju siltināšana, logu nomaiņa, rekuperācijas sistēmu uzstādīšana u. c. ALTUM dati rāda, ka pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas, siltumenerģijas patēriņa ietaupījums privātmājas sasniedzis 30-50 %, savukārt privātmājas energoefektivitātes klase visbiežāk uzlabota par vienu vai divām klasēm.

"Ņemot vērā energoresursu cenu svārstības, privātmāju īpašnieki ļoti aktīvi iesniedza pieteikumus energoefektivitātes uzlabošanai un elektroenerģijas ražošanai savos īpašumos, kā redzams, tad arī sasniegtais rezultāts realizētajos projektos ir ievērojams, jo gandrīz pusē no privātmājām, kurās veikti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, sasniegts 30-50 % siltumenerģijas patēriņa ietaupījums, turklāt 65 privātmājās tas bijis pat virs 51 %,” informē ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece, piebilstot, ka programmas ietvaros lielākajā daļā projektos uzstādīti saules paneļi ar lielāko invertora iestatīto jaudu, kas ir no 10 līdz 11,1 kW.

Papildu informācija

ALTUM sabiedrisko attiecību vadītāja
Sandra Eglīte

Tālr. +371 26577810
E-pasta adrese sandra.eglite@altum.lv