Sabiedrībā Preiļu novadā Iedzīvotājiem

2019. gada 19. decembra Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Attīstības programmas aktualizēto Investīciju plānu 2018.-2024. gadam.

Investīciju plāns aktualizēts, pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmu 2018.-2024. gadam, Preiļu novada domes struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem papildinājumiem un Riebiņu novada domes 2019. gada 6. decembra vēstuli par SAM 5.6.2. III kārtas projekta ieviešanu, kurā Riebiņu novada dome informē par izmaiņām “Latgales programmas 2010.-2019. gadam 8. pielikumā “Projekti Latgalē un Alūksnes novadā”.