Preiļu novadā Pašvaldībā

2020. gada 22. decembra Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Attīstības programmas aktualizēto Investīciju plānu 2018.-2024. gadam.

Investīciju plāns aktualizēts, pamatojoties uz Preiļu novada Attīstības programmu 2018.-2024. gadam 7. sadaļu par Investīciju plāna aktualizāciju, un Preiļu novada domes struktūrvienību un iestāžu iesniegtajiem papildinājumiem.