Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Jaunais gads SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Santehnisko darbu un avārijas dienesta darbiniekiem iesācies ražīgi – šā gada janvārī un februārī kopā saņemti ap 325 zvani par dažādām avārijas situācijām daudzdzīvokļu mājās. Jāatzīst, ka šī tendence ir augšupejoša, jo ienākošo zvanu skaits saistībā ar avārijas situācijām kopumā pieaug. Paralēli avāriju novēršanas darbiem, pakāpeniski tiek plānoti un īstenoti santehniskie darbi, kas tika iekļauti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas darbu plānos 2023. gadam un apstiprināti māju iedzīvotāju kopsapulcēs.

Iepriekšējo divu mēnešu lielākais saņemto zvanu un izsaukumu īpatsvars ir attiecināms uz avārijas situācijām, kas saistītas ar kanalizācijas tīrīšanas darbu nepieciešamību, kanalizācijas cauruļu un to posmu maiņu, kā arī dažādiem ar ūdensvadu saistītiem darbiem, kā piemēram, ūdensvada cauruļu posmu maiņu un remontu. Tāpat arī saņemti izsaukumi par siltumapgādes komunikāciju remontdarbiem, kuru laikā nepieciešams veikt siltummezgla darbības uzraudzību, kā arī stāvvadu un guļvadu noslēgventiļu maiņu. Kā atzīst Santehnisko darbu un avārijas dienesta vadītājs Arvis Konošonoks, kopumā daudzdzīvokļu mājās Preiļos inženiertehnisko komunikāciju stāvoklis ir neapmierinošs, tādēļ ir svarīgi veikt stāvvadu un guļvadu maiņu. Šis ir arī viens no svarīgākajiem darbiem, par kuru īstenošanu māju iedzīvotāji bija lēmuši kopsapulcēs aizvadītā gada nogalē.

Santehnisko darbu un avārijas dienests veic arī komercdarbus, saskaņā ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” maksas pakalpojumu cenrādi. Aktuālākie darbi iepriekšējo divu mēnešu laikā ir bijuši kloztepodu, maisītāju, dvieļu žāvētāju un tamlīdzīgu iekārtu labošana un maiņa. Maksas pakalpojumu cenrādis pieejams vietnē.

Avārijas dienesta mērķis ir sniegt palīdzību kritiskās situācijās un veikt tādus remontdarbus, kuri jāizdara nekavējoties, lai novērstu turpmākus bojājumus, samazinātu draudus cilvēku un materiālo vērtību drošībai.

Avārijas dienestam jāziņo par šādiem gadījumiem:

  • applūdis pagrabs;
  • aizsalusi vai aizsērējusi kanalizācija;
  • nav karstā vai aukstā ūdens;
  • nedarbojas ūdens patēriņa skaitītājs vai bojāta tā plomba;
  • ir auksti radiatori;
  • plīsis apkures stāvvads, radiators vai dvieļu žāvētājs;
  • pazudusi elektrība vai jūtama deguma smaka;
  • ja ir novēroti maģistrālo ūdensvadu vai siltumapgādes tīklu bojājumi;
  • ja ir nolauzti koki, beigti dzīvnieki u.tml. gadījumos.

Svarīgi! Avārijas dienests nelabo elektrību dzīvokļos. Par elektroinstalāciju vadiem aiz individuālā skaitītāja atbild dzīvokļa īpašnieks.

Avārijas dienesta darba laiks: remontdarbu dispečeri zvanus pieņem visu diennakti, taču izbraukumos gan darba dienās, gan brīvdienās dodas laikā no plkst. 8.00 līdz 22.00. Avārijas situācijās speciālisti izbraukumos dodas arī nakts stundās.

Kontakttālruņi saziņai: +371 65307085, +371 29397974.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Avārijas dienests vērš iedzīvotāju uzmanību uz atbildīgu kanalizācijas lietošanu un lūdz ievērot to, ka dažādus sadzīves atkritumus, papīra dvieļus, mitrās salvetes un tamlīdzīgus piederumus kanalizācijā izmest aizliegts.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa