Veselība Iedzīvotājiem

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi vizuālu apkopojumu par aktuālajiem drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai.

Būsim atbildīgi un ievērosim noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus!