Iedzīvotājiem

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļa informē, ka, sākot ar šī gada 10. novembri uzsāks atkritumu izvešanu bijušā Riebiņu novada teritorijā klientiem, kuri jau ir noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. Vēl joprojām noris aktīvs līgumu slēgšanas process, ka rezultātā var rasties arī zināmas neērtības, tomēr aicinām ikvienu pret šo situāciju attiekties ar pacietību un sapratni. 

Atkritumu izvešanas datumi:

  • 10. novembris – Riebiņu ciems
  • 13. novembris – Pieniņi un Silajāņu pagasts
  • 14. novembris – Galēnu pagasts
  • 15. novembris – Stabulnieku pagasts
  • 16. novembris – Sīļukalna pagasts

Klientiem, kuriem ir privātie konteineri, tiks nosūtīti informatīvi paziņojumi par sadzīves atkritumu izvešanu.

Sakarā ar jau noslēgto līgumu apkopošanu, apstrādi un maršrutu sagatavošanu, atvainojamies tiem klientiem, kuri ir vēl līgumu slēgšanas procesā (pieprasījumi elektroniskai līgumu parakstīšanai u. c.). Tuvākajā laikā ikvienam tiks nosūtīta nepieciešamā informācija.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Atkritumu apsaimniekošanas daļa