Preiļu novadā Izglītībā

Noslēdzoties mācību gadam, vairāki Preiļu novada izglītības iestāžu šī gada absolventi tiek apbalvoti par augstiem sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbu.

Ministru Prezidenta Atzinības rakstus par teicamām sekmēm mācībās saņems Anastasija Dementjeva (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija) un Ksenija Zabalujeva (Preiļu 2. vidusskola). Abām jaunietēm piešķirta arī Izglītības ministrijas un Finanšu ministrijas Simtgades stipendija.

Latgales plānošanas reģiona Pateicības tiks pasniegtas Ilgai Kivleniecei (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija) un Žanetei Litavniekai (Preiļu 2. vidusskola).

Ar Preiļu novada domes Pateicībām apbalvoti: Matīss Sondars (Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija), Darina Luriņa (Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzija), Laura Čerpakovska (Preiļu 1. pamatskola), Linda Indrikova (Preiļu 1. pamatskola), Laura Skabe (Salas pamatskola) un Olita Dmitrijeva (Pelēču pamatskola).

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste