Senioriem Nevalstiskajās organizācijās

Šoreiz vēlos pastāstīt  par vienu darbīgu, rosīgu un veiksmīgu preilieti – pensionāri Broņislavu Lausku. Pensionāru biedrībā nosvinēta 85 gadu jubileja. Nodzīvots darbīgs, radoša piemēra mūžs. Savas darba gaitas sākusi kā trauku mazgātāja Preiļu sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā – restorānā. Ieskatījusies, kā strādā pavāri un pilnveidojot savas profesionālās iemaņas, arī pati sāka strādāt par restorāna galveno pavāri. Kļuva par godu – kāzu, dzimšanas dienu, saietu, bērnu nometņu – galveno saimnieci. Šobrīd Pensionāru biedrībā skatāma savākto medaļu, tencinājumu kolekcija, tā izraisa plašu sabiedrības interesi. Ar šodienas mērauklu var tikai pabrīnīties, kā Broņislavas kundze ar visiem darbiem ir tikusi galā. Izaudzināti 3 dēli, ir 4 mazbērni un 6 mazmazbērni. Iekopta dzīvojamā māja, kas priecē ar daudzveidīgo puķu krāšņumu, ar plašu pašaudzēto dārzeņu sortimentu, ar kuriem vienmēr dalās ar citiem.

Pa dzīvi nemaz tik gludi nav gājis… Piedzīvota vīra un dēla agrā aiziešana viņsaulē. Veldzējumu guvusi darbā, strādājot rokdarbus. Pensionāru biedrībā bija izveidojusi savu darbu izstādi. Tur  apskatei bija gan adījumi, gan tamborējumi, izšuvumi un citi darbi. Var tikai lepoties, kā Broņislavas kundze saglabāja un mums parādīja savas māmiņas un vecmāmiņas darinātos darbus, kuru viņa nosauca “No vecmāmiņu pūra…”.

Cilvēks jau nedzīvo no maizes vien. Ir nepieciešams savas dvēselītes garīgais piepildījums. Ar savu skaistā soprāna balsi kuplināja senioru vokālā ansambļa “Virši ” dziedājumu no pašiem ansambļa pirmsākumiem pirms 20 gadiem, aktīvi dziedāja baznīcas korī.

Savā un pensionāru biedrības valdes vārdā novēlu Broņislavas kundzei vēl ilgus dzīves gadus priecēt mūs ar saviem radošajiem darbiem, garšīgajiem našķiem, rast iespēju vēl dziedāt ansamblī. Paldies par sirds siltumu, dāsnumu un sabiedrisko aktivitāti! Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža arī novēlēja stipru veselību, piepildīt dzīvi ar pozitīvajām emocijām un vienmēr saglabāt optimismu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
Marija Briška