Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis ”” sadarbībā ar Viduslatgales pārnovadu fondu 10. un 11. jūlijā deva iespēju Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Līvānu novadu bērnu vecākiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem piedalīties izglītojošā bezmaksas seminārā “Kā sadarboties ar bērnu, kurš nesadarbojas?”. Jāatzīst, ka seminārs raisīja interesi ļoti daudziem – kopumā to apmeklēja 53 dalībnieki, tai skaitā arī bērnu, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, vecvecāki, kā arī medicīnas darbinieks.

Semināru vadīja lektore ar lielu praktiskā darba pieredzi Ilona Smirnova – ABA terapeite, uzvedības analītiķe, biedrības “Autisma centrs” speciāliste. Pirmā semināra dienas tēma tika veltīta tieši tam, kā sadarboties ar bērnu, kuram kontakta veidošana ar pieaugušo ir ļoti apgrūtināta. Lektore labi iezīmēja tās kļūdas speciālistu darbībā, kas tiek pieļautas, uzsākot darbu ar “sarežģīto” bērnu un minēja piemērus, kas reāli darbojas, lai kontakts tiktu nodibināts. Semināra otrajā dienā tika stāstīts par to, kā saprast un mainīt bērna uzvedību. Kā atzina semināra dalībnieki, patika lektores prasme vienkāršiem vārdiem izskaidrot, kas ir ABA terapija un kā tā strādā – tika demonstrēti video sižeti par to, kā konkrētā metode darbojas praksē. Par savu pieredzi saskarsmē ar bērnu, kuram ir autiskā spektra traucējumi, dalījās arī paši vecāki un vecvecāki.

Semināra noslēgumā dalībnieki saņēma apliecinājumu.

Seminārs notika projekta “ABA terapijas un silto smilšu nodarbības bērniem ar autismu un autiskā spektra traucējumiem” ietvaros, ko finansē nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Informāciju sagatavoja

Zoja Afanasjeva, biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” brīvprātīgā