Senioriem Pašvaldībā

Visiem zināma patiesība ir tā, ka tieši seniori ar savu aktivitāti un dzīves pieredzi ir mūsu sabiedrības sargeņģeļi, kas daudz spēj un grib darboties sava novada labā. Ļoti nozīmīgas ir senioru aktivitātes kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

Svarīgi apspriest jautājumus, kas skar veselības aprūpi, sociālās un kultūras norises. Tikai ciešas sadarbības starp pašvaldību un senioriem rezultātā var cerēt uz senioru dzīves problēmu risinājumu.

Tieši šādus mērķus izvirzīja biedrība “Vārkavas novada pensionāri”, aicinot uz pirmo Preiļu novada Senioru forumu Rožkalnu kultūras namā visus Preiļu novada seniorus, pašvaldības un sabiedriskos darbiniekus. Tikšanās ļoti draudzīgā un sirsnīgā atmosfērā norisinājās 2022. gada 29. decembrī Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra noslēgtā līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā ietvaros.

Pasākuma laikā seniori stāstīja par savām aktivitātēm biedrībās, par labajiem darbiem, ko pašvaldība veic senioru atbalstam, par savām vajadzībām dzīves radīto problēmu risināšanā.

Paldies Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam, vietniekam Pēterim Rožinskim, LR 14. Saeimas deputātei Anitai Brakovskai, Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinatoram Oskaram Zuģickim, Preiļu novada pašvaldības vecākajai ekspertei sadarbībā ar NVO Inetai Liepniecei, Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājai Sandrai Sprindžai, Upmalas un Rožkalnu pagastu pārvaldes vadītājai Intai Kivleniecei, kuri uzmanīgi uzklausīja seniorus, savās uzrunās pateicās senioriem par ieguldīto darbu, par aktīvu piedalīšanos sabiedriskajās aktivitātēs un izteica laba vēlējumus visiem foruma dalībniekiem.

Foruma gaitā tika sagatavota rezolūcija par senioru izteiktajiem priekšlikumiem Preiļu novada pašvaldībai 2023. gadam, kuru klātesošajiem nolasīja pasākuma moderatore – partnerības “Kaimiņi”  koordinatore Inga Krekele.

Pasākuma gaitā visi varēja nogaršot sarūpēto garšīgo cienastu, klausīties un priecāties par muzikālo sveicienu Ilzes, Jāņa un Valda izpildījumā. Arī biedrību amatiermākslas kolektīvi –  “Brūklenājs”, “Dzīves virpulī”, “Virši”, “Večerinkas muzikanti” – priecēja visus ar savām dziesmām un dejām.

Jaunajā gadā novēlam strādāt, ticēt un nepagurt!

Uz tikšanos Preiļu novada 2. Senioru forumā ar jaunām idejām un priekšlikumiem!

Biedrības “Vārkavas novada pensionāri” valde