Muzejos Museum 2020 Projektu aktualitātes

21. augustā Preiļu pilsētas svētku laikā norisinājās Muzeju ielas festivāls “Starp muižu un baznīcu”. Festivāls notika projektā “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” un tā mērķis bija iepazīstināt apmeklētājus ar Aukštaitijas Lietuvā un Latgales Latvijā kopīgo un atšķirīgo kultūras mantojumu caur dažādām radošajām nodarbībām un aktivitātēm. 

Tā laikā ikviens varēja pagatavot savu grāmatzīmi, iedvesmojoties no košajiem Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma Latgales cimdiem. Savukārt Panevēžas novadpētniecības muzejs aicināja pagatavot tradicionālo lietuviešu lupatu lellīti. Svētku apmeklētājus priecēja Panevēžas folkloras ansambļa “Raskila” priekšnesumi un krāšņie lietuviešu tautas tērpi. Pasākuma apmeklētājiem – gan lieliem, gan maziem – bija iespēja iejusties 20. gs. sākuma preiliešu lomās, izmantojot lielizmēra fotostendu. Svētku organizēšanā palīdzīgu roku sniedza brīvprātīgie skolēni. Ņemot vērā mainīgos laikapstākļus, Preiļu parkam un muižas objektiem veltītā Preiļu muzeja krājuma gleznu ekspresizstāde bija apskatāma Kultūras nama zālē.

Tā kā festivāls norisinājās starptautiskā projektā, Lietuvas kolēģi no Penevēžas muzeja, kā arī “Raskila” dalībnieki iepazinās arī ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijām, dalījās savā pieredzē. Jau 4. septembrī muzeju ielas festivāls norisināsies Panevēžā, kurp dosies arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīvs.

Saistībā ar noteiktajiem ierobežojumiem svētkos klātienē piedalīties nevarēja projekta trešais partneris Grodņas reliģijas un vēstures muzejs Baltkrievijā, tāpēc bija iespēja ar video palīdzību ielūkoties šī muzeja ekspozīcijā.

Par projektu ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” / Museum 2020

Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu un radīt nosacījumus, lai nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijā.

Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta budžets: 367 864,64 EUR, no tiem ES finansējums: 331 078,17 EUR

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūnijs – 2022. gada 31. maijs.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada dome un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Foto: Gunārs Vilcāns un Rihards Sisojevs