Pagastos Muzejos

11. februārī Pilišķu pilskalnā notika tradicionālais Meteņdienas pasākums.

Pasākumā apmeklētājus ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja folkloras kopa “Dzeipurs”, vokālais ansamblis “Melodīvas” un “Večerinkas muzikanti”. Kopā ar Meteņdienas galveno varoni “Meteni” bija iespēja iet rotaļās, dziedāt dziesmas, kā arī piedalīties veiklības stafetēs. Visiem apmeklētājiem bija pieejama arī uz ugunskura vārīta Meteņu biezputru un silta tēja.

Pasākumu organizēja Vārkavas novadpētniecības muzejs kopā ar Vārkavas pagasta pārvaldi.

Informāciju sagatavojusi

Elvīra Āboliņa

Vadītāja
elvira.abolina [at] preili.lv

Foto: K. Volonte