Senioriem

Noslēdzies Preiļu novada Pensionāru biedrības organizētais senioru literārās jaunrades prozas konkurss “Mazs bij’ tēva novadiņis, bet diženi turējās…”. Iepriecināja lielā atsaucība, savus radošos darbus iesniedza 22 seniori no Aglonas, Aizkalnes, Vārkavas, Saunas pagastiem un Preiļu pilsētas.

Žūrijas komisija, kuras sastāvā darbojās laikraksta “Latgales Vietējā Avīze” žurnālistes Egita Terēze Jonāne un Lidija Kirillova, novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška, augsti novērtēja katra rakstītāja domu izklāstu, pozitīvo attieksmi pret savu dzīvesvietu, novadu, saviem tuvākajiem cilvēkiem. Emocionāli un ar lielu sirsnību autori stāstīja par savām saknēm Latgalē, par seniem un ne tik seniem notikumiem savā apkārtnē, no pagātnes uz nākotni Preiļu pilsētā, par novadnieku tikšanos Rušonas pagasta “Silmalās”, atmiņu mozaīku no bērnības zemes, cilvēka mūžs tika salīdzināts ar upes tecējumu un citas interesantas tēmas.

Kopīgā pasākumā radošo darbu autori un ciemiņi noklausījās stāstījumu par darba dienas rītu savā saimniecībā, kas bija uzrakstīts latgaliešu valodā. Netika aizmirsti kolhozu laiki, konkrēti, par kāda kolhoza 5. brigādes draudzīgo saimi un tikšanos, gadiem ejot. Uzmanību piesaistīja arī radošais darbs, kurā visi vārdi bija ar burtu “p”, arī veltījumi novada spilgtajām personām – Jānim Gurgonam, Jānim Rainim. Bija iesniegti darbi, kas tika veltīti mūsu pilsētas 95. gadadienai. Viens no autoriem  uzrakstīja: “Mana mīļā pilsēta Preiļi! Mūsu vissirsnīgākie sveicieni Tev svētkos!”

Spilgtāko darbu autori saņēma balvas, kuras pasniedza laikraksta “Latgales Vietējās Avīze” žurnāliste Egita Terēze Jonāne. Par ieguldīto darbu visi autori saņēma Pateicības rakstus, Atzinības un Pensionāru biedrības sarūpētās nelielas veltes. Labāko darbu autori saņēma Preiļu 1. pamatskolas skolotājas Ievas Babres lieliskās fotogrāfijas ar Preiļu pilsētas skatiem. Viktorīnu par novada diženumu bija sagatavojusi Marija Volkova. Prieks, ka seniori seko novada mūsdienu gaitām, daudz lasa, zina pastāstīt par novada aktualitātēm.

Ar īpaši sagatavotām dziesmām radošo darbu autorus un ciemiņus sveica senioru vokālais ansamblis “Virši” skolotājas Līgas Gžibovskas vadībā.

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vecākā eksperte sadarbībā ar NVO Ineta Liepniece, kura piedalījās šajā pasākumā, bija pārsteigta par senioru lielo atsaucību. Viņa pateicās vienmēr pozitīvajai un enerģiskajai Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājai Marijai Briškai par labi organizēto konkursu un sirsnīgo pasākumu.

Noslēgumā tika pieņemts kopīgs lēmums – šādi pasākumi ir vajadzīgi, turpināsim radoši darboties, rakstīsim par savām izjūtām, domām, bagāto pieredzi. Seniori jau gaida nākamo konkursu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde