Izglītībā

16. janvārī Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā norisinājās Karjeras dienas pasākums, kuru apmeklēja vairāk kā simts 11. un 12. klašu skolēni, pārstāvot Aglonas vidusskolu, Riebiņu vidusskolu, Preiļu 2. vidusskolu un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju. Šādu pasākumu Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Preiļu novada Izglītības pārvaldi organizēja ar mērķi palīdzēt esošajiem vidusskolēniem izvēlēties nākošos dzīves soļus pēc vidusskolas beigšanas, kur un kādu izglītību var iegūt, kā arī, lai sniegtu pēc iespējas plašāku informāciju par studentu ikdienas dzīvi un studiju iespējām Latvijā.

Karjeras dienā skolēniem tika piedāvāta iespēja tikties ar Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta koledžas pārstāvjiem. Klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar studiju programmu piedāvājumu, izglītības iespējām, attīstības perspektīvām, uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī piedalīties praktiskajās nodarbībās.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece un karjeras izglītības koordinatore Ingūna Patmalniece pavēstīja, ka šāds pasākuma formāts, kad vienkopus tikās novada vidusskolu interesenti un samērā īsā laikā guva pirmo ieskatu vairāku mācību iestāžu piedāvājumā, notika pirmo reizi un sevi ir attaisnojis. Jau šobrīd tiek plānots, ka arī turpmāk jārīko šāda veida kopīgi pasākumi, pieaicinot vēl lielāku mācību iestāžu skaitu, ļaujot vispārējo vidējo izglītības programmu skolēniem iepazīties ar plašāka profesiju spektra piedāvājumu.

Karjeras dienas piedāvātās aktivitātes nodrošina karjeras vadības prasmju apguvi skolās, jauniešiem ceļ izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm, kā arī motivē skolēnus profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa