Jaunatne

Preiļu pilsētas svētku ietvaros 20. augustā no plkst. 13.00 līdz 15.00 Preiļu parkā pie Preiļu muižas zirgu staļļiem pirmo gadu norisinājās jauno mūzikas grupu koncerts/konkurss “Zelta krauklis 2022”.

Koncerta/konkursa mērķis bija attīstīt jauno mūziķu uzstāšanās prasmes un kultūru, nodrošināt iespēju mūziķiem parādīt savas spējas un prasmes, sekmēt jauniešu interesi par mūziku, dot iespēju jaunajām grupām un mūziķiem izpildīt savu daiļradi un veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp jauniešiem, mūzikas speciālistiem un citām ieinteresētām personām.

Uz skatuves kāpa un skatītājus ar dažāda stila mūzika veidiem un ritmiem iepriecināja Preiļu jauniete, soliste Viktorija Isajeva, grupa no Daugavpils “Greedy for Stage” un Jēkabpils grupa “Mūziķi no Jēkabpils”.

Paldies visiem dalībniekiem par burvīgajiem priekšnesumiem un vēlam turpināt iekarot vēl lielākas skatuves un auditorijas. Paldies visiem koncerta apmeklētājiem. Paldies par atbalstu Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei un PALDIES sponsoriem: SIA PRIMO KK (Agrita Zīmele) un SIA VOLMĀRCENTRS (Jānis Sparāns, Sandra Ņikiforova).

Pasākumu īstenoja Riebiņu MJIC “Pakāpieni” un Preiļu JC “ČETRI”.

Jaunās grupas, gatavojaties! Tiekamies jau nākamajā gadā!

Sintija Ančeva
Riebiņu MJIC “Pakāpieni”