Kultūrā Pagastos
Grāmatas prezentācija

25. martā Upmalas pagasta Vanagu bibliotēkā notika novadnieka Antona Praņevska grāmatas “Iekliedzās dzērve tālajās Sibīrijas debesīs” prezentācija.

Grāmata ir autora atmiņu stāsts par savu un ģimenes izdzīvošanu mūsu tautas sarežģītākajā vēstures posmā gan Latvijā, gan Sibīrijā. Grāmatā aprakstīts par izietiem deviņiem Dantes elles lokiem un reizē grāmata ir apliecinājums nesalaužamam gara spēkam. Grāmata atklāj neaptveramu nežēlību pret izsūtītajiem un reizē parāda izturību, gara spēku un dzimtenes mīlestību.

Uz grāmatas prezentāciju Janīna Praņevska bija sapulcinājusi Vanagu bibliotēkas lasītājus un Praņevsku dzimtas pārstāvjus vairākās paaudzēs. Sestdienas pēcpusdiena sākās ar atceres brīdi Vanagu kapos un svecīšu aizdegšanu pie Antona Praņevska atdusas vietas. Turpinājums norisinājās IAC Vanagi” telpās. Praņevsku dzimta dalījās atmiņās, stāstos un emocijās par grāmatā lasīto.

Pateicība Arnoldam Praņevskim, autora brāļa dēlam ar ģimeni, par lielo ieguldījumu grāmatas tapšanā. Grāmata bija domāta Praņevsku dzimtai kā dāvinājums, šobrīd grāmata ir sasniegusi katru ģimeni. Tāpat grāmata ir uzdāvināta arī Preiļu novada bibliotēkām un citām iestādēm Latvijā. Vairāki grāmatas recenzētāji: Guna Zeltiņa, teātra zinātniece, Žanis Greiškāns, Siguldas novadpētniecības muzeja un Turaidas muzejrezervāta bijušais zinātniskai līdzstrādnieks, Edgars Ceske, vēstures zinātņu doktors, ir atzinuši šo grāmatu par kvalitatīvu materiālu, ko vajadzētu izmantot skolās vēstures stundās.

Antons (18 g.) ar māsu Annu (14 g.) un tēti tika izvesti un Sibīrijā pavadīja no 1949. gada līdz 1956. gadam. Sešās biezās kladēs un dienasgrāmatā līdz pat mūža beigām (2016. gada 3. martam) Antons (85 g.) pierakstīja savas atmiņas un pārdzīvoto. Atmiņu pēcpusdienā piedalījās visa Antona ģimene: māsa Anna, sieva Leontīna, dēls Juris ar sievu Maiju (kura ir datorrakstā apkopojusi atmiņu klades), dēls Arnolds ar sievu un meita Valija ar vīru. Antons ir bagāts vectēvs, jo viņam ir 8 mazbērni. Mazbērni Miķelis un Luīze bija parūpējušies par muzikālo noskaņu, viņu aranžējumā izskanēja arī Sibīrijas dziesmas.

Vēl Antona atmiņu kladēs  ir uzrakstīti vairāk kā 300 dzejoļi. Daudzi ir veltīti mazbērniem, dzimtajai Vanagu skolai, skaistajiem Dubnas krastiem.

Dzimtas sarunās jau ir dzimusi ideja par Antona dzejoļu brošūras izdošanu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja
Zane Praņevska