Jaunatne

14. septembrī projekta “ČETRI stūri” ietvaros Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā satikās 7.-12. klašu Preiļu novada skolu pašpārvaldes pārstāvji no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Rušonas pamatskolas, Aglonas vidusskolas, Aglonas katoļu ģimnāzijas, Vārkavas pamatskolas un Pelēču pamatskolas.

Pasākuma mērķis bija motivēt jauniešus savstarpējai sadarbībai, veicināt jauniešu līdzdalību, kā arī rosināt viņus griezties pie savas skolas vadības un novada pašvaldības ar nozīmīgām iniciatīvām.

Nodarbības laikā jaunieši prezentēja arī savas idejas Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājam Andrejam Zagorskim, Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītājai Anetei Urkai un Riebiņu MJIC vadītājai, jaunatnes lietu speciālistei Sintijai Ančevai.

Nodarbību vadīja neformālās izglītības treneres Ieva Jūhansone un Grēta Garjāne.

Projekts “Četri stūri” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gada valsts budžeta finansējuma ietvaros.

“ČETRI stūri” projekta vadītāja
Sintija Ančeva