25.07.2014.

Jūlija nogalē bērni no projektā „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (ELRII-349) iesaistīto pašvaldību skolām Latgalē un Vitebskas reģionā Krievijā ieradās Silajāņos, lai 5 dienas mācītos jaunas zināšanas un prasmes vides izglītībā. Starptautiska bērnu vasaras nometne „Eko dzīves skola” tika īstenota no Preiļu novada domes projekta līdzekļiem ar mērķi veicināt bērnu izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību, tās aizsardzību un zaļā dzīvesveida principu ieviešanu ikdienā, īpašu uzsvaru veltot ūdeņiem. Ūdens floras un faunas pētīšana, ūdens augu un dzīvnieku identifikācija, analizēšana, tikšanās ar vides speciālistiem, sienas apgleznošana, zīmēšana, intelektuālas un sporta spēles bija tikai neliela daļa no saliedēta komandu darba.

Savukārt jau jūlija beigās Sebežā, Krievijā eseju konkursu par sakoptu vidi uzvarētāji vecumā no 12-14 gadiem tikās „uz atbildes” nometni. Preiļus nometnē pārstāvēja projekta koordinatore un 6 skolēni no Preiļu 1.pamatskolas (Kristīne Loginova), Preiļu 2.vidusskolas (Maksims Silionovs, Jūlija Nazarova un Anželika Litavnieka) un Pelēču pamatskolas (Lauris Matisāns un Sintija Macijevska). Dzīvošana Sebežas Nacionālā parka teritorijā, ezeriem bagātais apvidus, ekoloģiskā taka, braukšana ar kanoe, tikšanās ar nacionālā parka vides ekspertiem un citas noderīgas aktivitātes un ekskursijas piecu dienu garumā pa Sebežas rajonu noteikti ir iezīmējušas šo vasaru dabai draudzīgā zīmē.

Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Līga Upeniece