Labklājības pārvaldē

Aizvadīts darbīgs gads Preiļu novada Labklājības pārvaldē, kas iezīmējies ar jaunu tendenci – palielinājies dažāda atbalsta veidu saņēmušo ģimeņu skaits Preiļu novadā. To lielā mērā veicinājusi jauna pabalsta ieviešana tieši daudzbērnu ģimenēm – pabalstu mācību līdzekļu iegādei aizvadītajā gadā saņēmis 201 bērns no 105 ģimenēm. Minēto pabalstu tāpat saņēmuši 38 trūcīgo un aizbildnībā nodoto ģimeņu bērni.

Labklājības pārvaldes direktors L.Pastars jau vairakkārt bija norādījis par nepieciešamību ieviest šāda veida atbalstu, līdz aizvadītajā gadā tam gūts atbalsts. To, ka daudzbērnu ģimeņu skaitam ir tendence pieaugt, speciālisti Labklājības pārvaldē novēroja jau neilgi pēc tam, kad tika ieviesta 50% atlaide no maksas par daudzbērnu ģimeņu bērnu uzturēšanos bērnu dārzā – laikā no 2012.gada, kad minēto atbalstu saņēma 30 bērni, saņēmēju skaits četrkāršojies. Dati rāda, ka 2019.gadā atlaidi par dārziņu saņēmuši 102 daudzbērnu ģimeņu bērni. Minētais atbalsts pieejams arī trūcīgām ģimenēm, taču to saņēmuši tikai 3 bērni. Līdzīgi tas ir ar atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai skolās – ja brīvpusdienas piešķirtas 2 trūcīgas ģimenes bērniem, tad 50% atlaidi par ēdināšanas izdevumu segšanu saņēmuši 32 daudzbērnu ģimeņu bērni, kas mācās Preiļu novada izglītības iestāžu 10.-12.klasē.

Lai arī Preiļu novadā ir gana dāsns bērna piedzimšanas pabalsts (ja abi vecāki ir Preiļu novada iedzīvotāji, pabalsta apmērs ir 220 euro, ja viens – puse no summas), 2019.gadā šī pabalsta saņēmēju skaits samazinājies – to saņēmušas 57 ģimenes (2018.gadā – 80 ģimenes).

Atbalsts ģimenēm bijis ne tikai piešķirto pabalstu ziņā – no aizvadītā gada Eiropas Atbalsta fonda pārtikas, higiēnas un skolas piederumu pakas pieejamas arī maznodrošinātām ģimenēm, kas veicinājis arī šo ģimeņu skaita pieaugumu Labklājības pārvaldes klientu lokā no 29 ģimenēm 2018.gadā uz 39 ģimenēm 2019.gadā. Līdz ar to pieaudzis arī izsniegto atbalsta paku skaits no 2474 pakām 2018.gadā līdz 3337 pakām aizvadītajā gadā. Turklāt šīm ģimenēm ir iespēja apmeklēt daudzveidīgus papildpasākumus, uzzinot informāciju par lietām, kā paaugstināt savas dzīves kvalitāti.

Iespēju robežās Labklājības pārvalde sniedz atbalstu ģimenēm skolēnu brīvlaikā. Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska piedāvā apmeklēt radošās nodarbības, tādejādi sniedzot iespēju bērniem saturīgi pavadīt brīvo laiku. Šis atbalsts ir īpaši aktuāls strādājošajām ģimenēm, jo vecāki ir norūpējušies, kā bērnu nodarbināt un nodrošināt drošu vidi.  Likumsakarīgi Labklājības pārvalde bija pirmā iestāde Preiļu novadā, kas iesaistījusies sociālajā akcijā “Draudzīga vieta bērnam”. Tas paredz iespēju ikvienam bērnam uzlādēt mobilo telefonu, uzkavēties telpās, ja ārā ir slikts laiks vai bīstama situācija uz ielas, iespēju apmeklēt tualeti un padzerties. Māmiņām savukārt ir pieejams pārtinamais galds mazuļu aprūpei. Lieli un mazi bērni ik dienas apmeklē rotaļu laukumu līdzās Labklājības pārvaldei.

To, ka atbalsts vajadzīgs arī vecāko klašu skolēniem, Labklājības pārvalde novēroja jau 2018.gadā, nodrošinot skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos 33 skolēniem. Lai arī aizvadītajā gadā pārvaldē un tās struktūrvienībā pansionātā “Preiļi” strādāja 18 skolēni, vairāki izteica vēlmi atgriezties arī 2020.gadā, jo bija gandarīti par iespēju būt noderīgi darbā ar veciem cilvēkiem.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes vārdā vēlam veselību un labklājību ikvienā ģimenē!

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga