Preiļu novadā Senioriem

18. maija pēcpusdienā Saunas Tautas namā uz kopīgu tikšanos, kuras mērķis bija ievēlēt Saunas pagasta senioru grupas "Sudrabsapņi" priekšsēdētāju, priekšēdētāja vietnieku un 3 senioru grupas locekļus, pulcējās Saunas pagasta seniori.

Seniorus uzrunāja Saunas pagasta pārvaldes vadītāja Māra Pudnika un Preiļu novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška. Par muzikālo noformējumu parūpējās Preiļu novada senioru vokālais ansamblis "Virši" (vadītāja Līga Gžibovska), ar nelielu teatrālu uzvedumu pārsteidza Daina Pliča un Marija Briška, taču ar jestrām dejām priecēja Rožkalnu kultūras nama senioru deju kopa "Dzīves virpulī" (vadītāja Larija Lazdāne).

Turpinājumā tika ievēlēta jaunā Saunas pagasta senioru grupas "Sudrabsapņi" valde:

  • Saunas pagasta senioru grupas "Sudrabsapņi" priekšsēdētājs - Jāzeps Bogotais;
  • Saunas pagasta senioru grupas "Sudrabsapņi" priekšsēdētāja vietnieks - Silvija Romanovska;
  • Saunas pagasta senioru grupas "Sudrabsapņi" locekļi - Janīna Pudule, Valentīna Madalāne, Marta Vjakse.

Vēlam veiksmi un radošu darbību jaunajiem amatu pārstāvjiem un sakām lielu paldies par skaisto kopā būšanu!

Informāciju sagatavoja 

Agris Pastars

Tautas nama vadītājs
agris.pastars [at] preili.lv