Nevalstiskajās organizācijās Pagastos
Projekta logo

Biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne””, sadarbībā ar Pelēču pagasta biedrību “Nīdermuižas draudze”, iesniedza pieteikumu un saņēma apstiprinājumu Borisa un Ināras Teterevu fonds programmā uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam saimes galdam”. Šāda veida aktivitāte abos pagastos norisinās jau trešo gadu.  

Projekta mērķis - rosināt maznodrošinātās personas un ģimenes ar bērniem pašiem sarūpēt pārtikas krājumus ziemai, tādējādi uzlabojot savus dzīves apstākļus, lai mazāk būtu atkarīgi no citu palīdzības, kā arī iegūt papildu zināšanas par augu un augļu koku audzēšanu un ražas saglabāšanu.

Šogad projektā piedalās 30 maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes – 12 ģimenes no Aizkalnes un 18 no Pelēču pagasta. Pirms projekta tika apzinātas ģimeņu vajadzības. Mērķa grupas dalībnieki saņēma dažādas sēklas, sīksīpolus, mēslojumu, sēklas kartupeļus un ogulājus. Maija beigās un jūnija sākumā tiks dāvināti arī lauka tomātu un kāpostu stādi.

Aizvadītajā nedēļā notika sēklu sēšanas un stādu audzēšanas meistarklase, kur visi kopīgi sējām sēkliņas, piķējām tomātu stādiņus. Katrs dalībnieks varēja ņemt tos līdzi, lai turpinātu audzēt savās mājās. Dalībnieki tika iepazīstināti ar tālāko stādu audzēšanas procesu, jaunākajām kāpostu un tomātu šķirnēm un saņēma katrs 2 paciņas sēklu, ko varēs iesēt arī nākošajā gada pavasarī. Aprīļa beigās notika izzinošs izbraukums ZS “Ziediņi” Višķu pagastā, lai apgūtu zināšanas augļu koku vainaga veidošanā, ogulāju kopšanā un mēslošanā, kā arī augļu ražas uzglabāšanā rudens - ziemas periodā.

Projekta mērķa grupa visu projekta laiku saņems konsultācijas dārzeņu audzēšanā un kopšanā. Lai palielinātu ģimeņu atbildību par veicamo darbu, pārstāvji no projekta darba grupas vasaras periodā apciemos tās klātienē. Lai audzinātu darba tikumu jaunajai paaudzei, darba procesā tiks iesaistīti arī bērni, palīdzot vecākiem kopt iesētos stādus un rudenī novākt ražu. 

Septembrī Aizkalnē visi kopā pulcēsimies uz Ražas balli, lai palepotos ar paveikto un pārrunātu problēmas, ar kurām nācās saskarties darbā. Tiks veidota izaudzēto dārza labumu izstāde. Dalībnieki, izmantojot jau iepriekš iegūto pieredzi dārzeņu konservēšanā un ēdienu gatavošanā, tiks aicināti uz pasākumu ierasties ar kādu pašu izaudzēto dārzeņu vai augļu gardumu. Pasākumu kuplinās vietējo pašdarbnieku koncerts.

Ar projekta palīdzību tiks veicināta labdarības izpratne, ka nevar tikai ņemt, bet ir jāprot dalīties arī ar citiem – ar cilvēkiem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam. Daļa no ģimeņu izaudzētā septembrī un oktobrī tiks nodota Preiļu novada Krīzes centra iemītniekiem un novadā izmitināto ukraiņu ģimenēm.

Informāciju sagatavoja

Aizkalnes sabiedriskā centra valdes locekle
Janīna Beča