Preiļu novadā Iedzīvotājiem
Logo

Jau iepriekš informējām, ka Daugavpils Universitāte veic īpaši aizsargājamās dabas un Natura 2000 teritorijas, dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna izstrādi.

13. novembrī plkst. 18.00 Preiļu novada Kultūras centrā tika aizvadīta dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. Informējam, ka arī pēc sanāksmes ikvienam līdz 2023. gada 15. decembrim ir iespēja rakstiski izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju, adresējot tos plāna izstrādes vadītājai Kristīnei Vilciņai: kivi@tvnet.lv, tālr. +371 26554868.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta Daugavpils Universitātes īstenotā Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Dabas parka “Cirīša ezers” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana” (projekta Nr.1-08/48/2023) īstenoto aktivitāšu ietvaros.

Papildu informācija

Plāna izstrādātājs: Daugavpils Universitāte
Kontaktpersona: Kristīne Vilciņa   
Tālr. +371 26554868
E-pasta adrese kivi@tvnet.lv