Pašvaldībā Labklājības pārvaldē

Novembra mēnesī plānota vienreizējā pabalsta bērnam ar invaliditāti, kurš deklarēts Preiļu novada administratīvajā teritorijā, izmaksa. Pabalsta apmērs ir 20 euro.

Lai saņemtu pabalstu, aicinām bērna ar invaliditāti likumiskos pārstāvjus griezties pie savai dzīves vietai tuvākā sociālā darba speciālista, uzrādot  invaliditāti apliecinošu dokumentu, ja tā nav speciālistu rīcībā, kā arī iesniedzot bankas norēķina konta numuru, lai pabalsta izmaksu veiktu bezskaidrā naudā.

Informāciju sagatavoja

Anita Gāga

Pārvaldes vadītāja vietniece
anita.gaga [at] preili.lv