Preiļu novada dome aicina iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesniegt priekšlikumus Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanai iedzīvotājiem sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu.

Atbilstoši noteikumiem iesniegumus ar ierosinājumiem apbalvošanai Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā var iesniegt līdz 15. oktobrim. Apbalvošanai var ieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas, gan kolektīvus, kuriem ir ilggadēji nopelni Preiļu novada attīstībā vai kuri ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod ieguldījumu mūsu novada izaugsmē.

Iesniegumā jānorāda:

  • apbalvošanai pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, nopelnu apraksts, tālrunis,
  • apbalvošanai pieteiktās juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, nopelnu apraksts, vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis,
  • apbalvošanai pieteiktā kolektīva no­saukums, kolektīva vadītāja vārds un uzvārds, tālrunis, kolektīva vispusīgs nopelnu apraksts.

Iesniegtos ierosinājumus deputāti izskatīs domes sēdē, lemjot par katru izvirzīto kandidātu atsevišķi. Apbalvojumi iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā Preiļos.

Preiļu novada domes noteikumi „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību” skatāmi www.preili.lv , sadaļā “Domes noteikumi”.

Novērtēsim labi padarītu darbu!