Preiļu pils un parks Iedzīvotājiem

Muižu īpašnieki, ainavu arhitekti, apzaļumošanas speciālisti, parku kopēji, pašvaldību darbinieki, parku administrācija, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības speciālisti tiek aicināti piedalīties starptautiskā seminārā (lauka dienās) “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana un apsaimniekošana vēsturiskajos muižu parkos”, kas notiks 8. un 9. septembrī Antalieptē (Lietuva), Kamarišķos (Lietuva) un Preiļos (Latvija).

Pieteikšanās līdz 1. septembrim:

Semināra dalībnieki paplašinās zināšanas par vēsturisko muižu parku bioloģisko daudzveidību, iepazīsies ar paņēmieniem parku bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un stāvokļa uzlabošanai. Pasākuma laikā tiks sniegti ziņojumi par projekta laikā īstenotajiem darbiem, prezentēts projekta ietvaros sagatavotais izdevums “Vēsturisko parku apsaimniekošanas rokasgrāmata bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai“. Semināra praktiskajā daļā tiks prezentēti Antalieptes baskāju karmelītu klostera parkā un Kamariškiu un Preiļu muižu parkos veiktie dabas teritorijas apsaimniekošanas darbi. Antalieptē notiks koku kopšanas paraugdemonstrējums, ko vadīs pieredzējuši arboristi – koku kopšanas speciālisti. Semināra pirmajā vakarā paredzēta publiska lekcija par Lietuvas sikspārņiem un šo lidojošo zīdītāju vērošana Kamarišķu muižas parkā. Semināra otrajā dienā iepazīsim unikālo Preiļu parku un tajā īstenotos projektus un klausīsimies Latvijas ekspertu ziņojumus.

Dalībniekiem paredzēts bezmaksas transports un izmitināšana.

Seminārs tiek rīkots projekta „Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā (LLI-476, Save Past for Future)” ietvaros.

Projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE) Nr. LLI-476 finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam. Projekta partneri ir Preiļu novada pašvaldība, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Innovators valley” un “Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonds” (Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas), kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiek veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste