Lāčplēsim piemita pārdabisks spēks un varonība, kas izpaudās arī dzimtenes aizstāvēšanā pret iebrucējiem. Mums ikvienam, kas Latviju saucam par savām mājām, šodien ir paveicies, ka nav jāvicina aizstāvības zobeni vai jācīnās ierakumos – mūsu visu lielākais uzdevums ir vienkārši cienīt un sargāt savu zemi vārdos un darbos. Un tas jādara visiem kopā!

Tādēļ, pieminot vēsturiskos 11. novembra notikumus, aicinām vienoties kopīgā Preiļu novada Lāpu gājienā katra pagasta, ciema un pilsētas iedzīvotājus, radus, draugus un kaimiņus, iestādes, uzņēmumus, biedrības u.c. – iedegsim sveču liesmiņas un lāpu ugunis, veidojot simbolisku gaismas ceļu. Būsim kopā, lai godinātu kritušos mūsu valsts aizstāvjus un lai katrs pats sev atgādinātu, ka tikai visi kopā spējam paveikt lielas lietas.

Pulcēšanās lāpu gājienam pie Preiļu Romas katoļu baznīcas un kopīga gaismas ceļa veidošana 11. novembrī plkst. 17.00. Arī pie pieminekļa represētajiem būs iespēja nolikt ziedus.

Lāpas un svecītes nodrošina paši gājiena dalībnieki. Gājienā drīkst nest arī Latvijas valsts karogu.

Jautājumu gadījumos var vērsties Preiļu novada Kultūras centrā, zvanot uz tālruņa numuru +371 29235318.