Pašvaldībā Jaunatne

Tiek uzsākts JSPA projekts  Nr.7.2.1.2/15/I/001 “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ar mērķi veicināt jauniešu (vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās un nav nodarbināti) adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, paplašināt sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nodrošināt izglītojamiem darba tirgum nepieciešamās profesionālās kvalifikācijas ieguvi, kā arī sekmēt to konkurētspēju darba tirgū.

Piedalīšanās projektā jauniešiem dod iespēju saņemt individuālā mentora atbalstu darbā un izglītībā, kā arī stipendiju un ceļa/transporta izdevumu segšanu.

Saņemt detalizētu informāciju un pieteikties dalībai projektā var zvanot jaunatnes lietu speciālistei Ilonai Indriksone (tālr. 26473636) vai individuālajiem mentoriem Sintijai Ančevai (tālr. 28291082), Santai Ancānei-Novikovai (tālr. 29327010), Inesei Šukstai (tālr. 27130411) un Inesei Jakovelei (tālr. 25213523).

Pēc pieteikšanās pašvaldība izvērtēs katra jaunieša atbilstību iesaistes kritērijiem un slēgs vienošanos par dalību projektā.

Projekta realizēšanas termiņš – 2023. gada 31. oktobris.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa