Preiļu novadā Iedzīvotājiem

Jau šī gada 30. martā Preiļu novada pašvaldība apstiprināja saistošos noteikumus "Preiļu novada pašvaldības iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums". Tie paredz iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidošanu Preiļu pilsētā un 14 pagastos. Šobrīd aicinām visus, kam rūp Preiļu novada attīstība, līdzdalība un spēcīgu kopienu veidošanās, piedalīties sapulcēs:

 • Upmalas pagasts, 04.07.2023. plkst. 17.00, Upmalas pagasta pārvaldes zālē, Skolas ielā 5, Upmala.
 • Rožkalnu pagasts, 06.07.2023. plkst. 17.00, Rožkalnu KN, Saules ielā 16, Rožkalni.
 • Silajāņu pagasts, 11.07.2023. plkst. 17.00, Silajāņu KN, Miera ielā 1, Silajāņi.
 • Aizkalnes pagasts, 12.07.2023. plkst. 9.00, pagasta pārvaldes zālē, Raiņa ielā 5, Aizkalne.
 • Sīļukalna pagasts, 12.07.2023. plkst. 15.00, Sīļukalna KN, Latgales ielā 1, Sīļukalns.
 • Aglonas pagasts, 12.07.2023 plkst. 18.00, pagasta pārvaldes zāle, Somersētas ielā 34, Aglona.
 • Preiļu pagasts, 13.07.2023. plkst. 9.00, Līču KN zālē, Jaunatnes ielā 1, Līči.
 • Stabulnieku pagasts, 13.07.2023. plkst.17.00, Stabulnieku KN, Skolas ielā 3, Stabulnieki.
 • Rušonas pagasts, 14.07.2023. plkst. 17.30, Kastīres bibliotēkā  Liepu ielā 5a, Kastīre.
 • Galēnu pagasts, 18.07.2023. plkst. 16.00, Galēnu KN, Liepu ielā 1, Galēni.
 • Vārkavas pagasts, 19.07.2023. plkst. 18.00, Vārkavas TN, Kovaļevsku ielā 5, Vārkava.
 • Saunas pagasts, 20.07.2023. plkst. 17.30, Saunas TN, Brīvības ielā 9, Sauna.
 • Preiļu pilsēta, 20.07.2023. plkst. 17.30, Preiļu novada pašvaldības aktu zālē, Raiņa bulvāris 19, Preiļi.
 • Riebiņu pagasts, 25.07.2023. plkst. 16.00, pārvaldes telpās, Saules ielā 8, Riebiņi.
 • Pelēču pagasts, 26.07.2023. plkst. 18.00, Pelēču KN, Liepu ielā 6, Pelēči.