Valstī Iedzīvotājiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests turpina pagrabstāvu un pazemes stāvu apsekošanu, kā arī informācijas apkopošanu.

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 23. panta otrā punkta prasībām, aicinām iedzīvotājus iepazīties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavotajām vadlīnijām par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai. Tās ir pieejamas VUGD tīmekļa vietnē ŠEIT, lai iedzīvotāji spētu paši apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību VUGD vadlīniju prasībām.

Šīm vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs un tās satur būtiskākos ieteikumus, kas jāņem vērā, atjaunojot vai izveidojot patvertni vai vietu, kur var patverties. Vadlīnijās norādītie ieteikumi piemērojami atbilstoši telpu veidam un iespējām.

VUGD informē - pašvaldībā jāvēršas un jāaicina pašvaldības pārstāvjus veikt telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties tikai tādā gadījumā, ja privātpersona vēlās nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām).

Informāciju sagatavoja

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests