Iedzīvotājiem

9. martā no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 Preiļu novada domes zālē tiks izsniegtas Barikāžu dalībnieku apliecības.

Aicinām ierasties ikvienu, kurš 1991. gada janvāra barikāžu laikā piedalījās mūsu valsts neatkarības aizstāvēšanā. Līdzi jāņem personību apliecinošs dokuments – pase vai ID karte un Barikāžu apbalvojuma apliecība vai tās kopija.

Barikāžu dalībnieku apliecības izsniegs 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība (pamatojoties uz Latvijas Republikas 2017. gada 22. jūnija likuma “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” 2. pantu).

Pasākuma norises adrese: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi.

1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Apliecības izdošanas kārtību nosaka Latvijas Republikas 2017. gada 22. jūnija likums “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”, 2018. gada 20. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 172 “Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”.

Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un nav ieguvuši kādu no apbalvojumiem, šajā dienā Barikāžu dalībnieka apliecību iegūt nevarēs. Ja 1991. gada barikāžu dalībnieks vēl nav reģistrējies, bet vēlas to izdarīt, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai jāiesniedz iesniegums. Iesniegumu var rakstīt jau apbalvots un reģistrēts barikāžu dalībnieks par citiem vēl nereģistrētiem barikāžu dalībniekiem. Aizpildītu iesniegumu jānosūta uz adresi: 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050.

Iesnieguma veidlapa pieejama Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai www.preili.lv .