Preiļu novada pašvaldības projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” šī gada 24. un 25. janvārī tiek organizēta starptautiska noslēguma konference, kas veltīta vēsturisko parku apsaimniekošanai un bioloģiskās daudzveidības pārvaldībai kultūras mantojuma objektos. Konferences norisināsies Preiļos un Antapieptē Lietuvā. Tajā ar ziņojumiem uzstāsies Latvijas, Lietuvas un Dānijas eksperti. Uz konferenci tiek aicināti muižu īpašnieki, ainavu arhitekti, apzaļumošanas speciālisti, parku kopēji, pašvaldību darbinieki, parku administrācija, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības speciālisti.

Pieteikšanās līdz 20. janvārim, aizpildot pieteikumu.

Konferencē būs iespēja paplašināt zināšanas par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu vēsturiskajos muižu parkos, uzzināt par kultūras pieminekļu prasībām parku apsaimniekošanā, arī par dabas integrēšanu pilsētvidē, āra izglītības iespējām un daudziem citiem jautājumiem, kas skar dabas un kultūras mantojuma līdzāspastāvēšanu vēsturiskajos parkos. Tiks prezentēta projektā tapusī rokasgrāmata parku apsaimniekošanā, ko konferences apmeklētāji varēs saņemt bez maksas, tāpat prezentēti tiks projekta rezultāti, notiks ekskursijas Preiļu un Antalieptes parkos.

Konferences dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana un nepieciešamības gadījumā transports uz Antaliepti.

Par projektu:

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Lietuvas projekta partneriem īsteno Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam pārrobežu sadarbības projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, LLI- 476 (LLI-476 – Save Past for future). Projekta mērķis ir palielināt to organizāciju kapacitāti, kuras ir iesaistītas vēsturisko parku un to ūdenstilpņu atjaunošanā un uzturēšanā Lietuvas ziemeļaustrumos un Latgalē, vēsturiskajiem parkiem būt kā nozīmīgiem bioloģiskās daudzveidības objektiem, nodrošinot rūpīgu attieksmi pret vēsturi, dabas vērtībām un lauku ainavu. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro. 

Jautājumu gadījumā var vērsties pie projekta vadītājas Ineses Matisānes, tel. +371 26315587, e-pasts: mvs.plus@inbox.lv.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.