Valstī Iedzīvotājiem

Rīgas Tehniskā universitāte un JTP Groundwork atgādina par gaidāmo konferenci “Labākā prakse kūdras atradņu atjaunošanā”, kas notiks 29. novembrī Rīgā, Latvijā. 

Vieta: 108. auditorija, Domus Auditorialis Zunda krastmala 10, 1. stāvs,  
Formāts: vienas dienas klātienes pasākums.

Konferences mērķis ir apzināt un izplatīt informāciju par kūdras atradņu atjaunošanas nozīmi, labāko praksi un stratēģijām atjaunošanas iespēju plānošanā un lēmumu pieņemšanā.

Tās mērķis ir arī iesaistīt galvenās ieinteresētās puses no valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm, kas atbild par reģionālo attīstību lauksaimniecības, vides, klimata un teritoriālās plānošanas jomās Latvijā, kā arī privāto sektoru, NVO un akadēmiskās aprindas.

Pasākums tiek organizēts Taisnīgas Pārkārtošanās platformas tehniskās palīdzības ietvaros (JTP Groundwork) kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Reģistrēt savu dalību konferencei iespējams līdz 20. novembrim ŠEIT

Informāciju sagatavoja

RTU un JTP GROUNDWORK komanda