Lauksaimniekiem

APMEKLĒJUMA ĪSTENOŠANAS GRAFIKS
LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana ”, LAD Līguma nr. LAD011018/P43

Apmeklējuma tēma: Augkopības produkcijas ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana, inovatīvu metožu pielietošana.

Grupas Nr. LLKC04Pr06-L

Datums Norises vieta Apmeklējuma temati Sākums
(plkst.)
 Noslēgums
(plkst.)
 Stundu skaits
12.02.2020

 

 

Z/S “Riekstiņi”

 

Baltinavas novads
Baltinavas pagasts, Riekstiņi

Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu audzēšana, sēklas ražošana. Inovatīvi risinājumi augsnes apstrādāšanā-sējas kombinācija. Mūsdienu prasībām atbilstošs graudu pirmapstrādes komplekss un graudu uzglabāšanas torņi

 

 

10:40 11:40 1
    pārbrauciens 11:40 12:10  
12.02.2020 Z/S “Kotiņi”

 

Viļakas novads Šķilbēnu pagasts, Kotiņi

Graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana un pārstrāde. Moderno tehnoloģiju pielietojums ar inovatīvām metodēm konkurētspējas palielināšanai.. Pašražotās produkcijas pārstrāde un tiešā tirdzniecība. 12.10 14:10 2
    pārbrauciens, pusdienlaiks 14:10 15:20  
12.02.2020 Z/S “Liepkalns”

 

Rēzeknes novads, Ilzeskalna pagasts, Kļasica, Liepkalns

Bioloģisko graudaugu, pākšaugu un eļļas augu audzēšana un pārstrāde Inovatīvi risinājumi jaunu bioloģisko pārtikas produktu izstrādē.

 

 

15:20

 

 

16:20

 

 

1

 

 

 

 

 

    Kopā:   4

Grupas vadītājs: Mārīte Vucenlazdāne, mob.tel. +371 2971032

Pieteikties līdz 1.februārim.

Elza Spodra Elste
Preiļu nodaļas lauku attīstības konsultante
tel: +371 29426188