Uzņēmējdarbībā

Šogad konkursam “Latvijas Labākais Tirgotājs” aprit 25 gadi! Vēlamies aicināt arī Jūs kļūt par daļu no šīm svinībām un apsvērt savu dalību konkursā “Latvijas Labākais Tirgotājs 2020”.

Vēlamies uzrunāt ikvienu no jums cienījamie un godājamie uzņēmēji, tirgotāji, ēdināšanas pakalpojuma un citu nozaru pārstāvjus pieteikties uz šo ikgadējo konkursu – Latvijas Labākais Tirgotājs, kuram šogad aprit 25 gadi.

Papildus vēlamies uzrunāt arī citas pašvaldības, lai aktīvāk iesaistītos šajā visnotaļ izmaiņu pilnajā gadā un vēl jo vairāk “25 gadu” jubilejā.

Konkursa rīkotāji

  • Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA)
  • Latvijas Pašvaldību Savienība (LPS)

Konkursa rīkošanas pamatprincipi: konkurss tiek rīkots kā atklāts, demokrātisks bezpeļņas pasākums, kuru tāmi un norises kārtību apstiprina Latvijas Tirgotāju asociācijas padome.

Konkursa mērķis: 1. Panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras uzlabošanu; 2. Paaugstināt tirgotāju un krodzinieku profesionalitāti; 3. Popularizēt labākos tirdzniecības un ēdināšanas uzņēmumus un to darbiniekus.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo konkursu, tad droši varat aplūkot mūsu mājas lapā – www.lta.lv iedaļā Projekti – Latvijas Labākais Tirgotājs – Latvijas Labākais Tirgotājs 2020. kurā varat iepazīties ar jau esošajiem dalībniekiem un tiem piederošajām pašvaldībām.

Papildus informācijai varat rakstīt vai sazvanīt uz šo kontaktinformāciju: biedri@lta.lv, tālruņa numurs: +371 26464775, Lāsma R.