Sabiedrībā Iedzīvotājiem

No 10. augusta ikvienam Eiropas Savienības (ES) fondu projektu potenciālajam īstenotājam un interesentam ir iespēja iepazīties ar ES fondu darbības programmas 2021.–2027. gadam projektu, kā arī izteikt savu viedokli uzsāktajā sabiedriskajā apspriešanā.

“Par jauno ES fondu darbības programmu plānojam diskutēt valdībā šā gada nogalē. Līdz tam mums nepieciešams noskaidrot projektu īstenotāju, sabiedrības, sociālo un sadarbības partneru viedokļus, ņemot vērā, ka jaunā ES fondu plānošanas perioda darbības programma ir nozīmīga investīciju platforma zināšanās balstītai ekonomikas transformācijai uz inovācijām un zaļajām tehnoloģijām,” uzsver Finanšu ministrs Jānis Reirs.

Darbības programma ir izstrādāta, pamatojoties uz Nacionālajā attīstības plānā 2021.–2027.gadam identificētajām tautsaimniecības vajadzībām un noteiktajiem uzdevumiem. Darbības programmas projektā 2021.–2027. gadam var iepazīties ar Eiropas Sociālā fonda + (ESF+), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Taisnīgas pārkārtošanās fonda stratēģiskajiem mērķiem, aktivitāšu ietvaros atbalstāmajām darbībām, mērķa grupām, indikatīvo finansējuma apjomu, un plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem.

ES līderu sanāksmē jūlijā panāktā vienošanās paredz, ka Latvijas ekonomikas attīstībai nākamo septiņu gadu laikā būs pieejami gandrīz 10,5 miljardi eiro. No tiem 4,63 miljardi eiro atvēlēti kohēzijas politikas programmām (ESF+, KF, ERAF), savukārt aptuveni 198 miljoni eiro – Taisnīgas pārkārtošanās fonda programmām. Lai vienošanās par daudzgadu budžetu stātos spēkā, nepieciešams atbalsts no Eiropas Parlamenta.

Ar darbības programmas projektu 2021.–2027. gadam iespējams iepazīties Finanšu ministrijas mājaslapā un ES fondu mājaslapā. Potenciālie ES fondu projektu iesniedzēji un ikviens interesents aicināti komentārus iesniegt, sūtot tos uz fsd@fm.gov.lv līdz 9. septembrim.

Augustā Finanšu ministrija organizēs vairākas tematiskās tikšanās, kurās sociālajiem un sadarbības partneriem būs iespējams detalizētāk iepazīties ar darbības programmas projektu, uzklausīt nozaru ministriju skatījumu, kā arī sniegt priekšlikumus un izteikt savus ierosinājumus nepieciešamajiem precizējumiem vai izmaiņām.

Apstiprināšanai Eiropas Komisijā darbības programma tiks iesniegta 2021. gada sākumā.