Iedzīvotājiem Izglītībā

Aglonas bazilikas Kora skola uzņem audzēkņus 2023./2024. mācību gadam!
Iestājpārbaudījumi notiks 23. un 24. augustā plkst. 15.00.

Jautājumu gadījumā zvanīt uz tālruni +371 26762426.

Būsim priecīgi uzņemt visus bērnus, kas vēlas mācīties mūsu skolā!