Kultūrā Izglītībā

2023. gada 10. maijā notiks Aglonas bazilikas Kora skolas rīkots XVIII Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”.

Konkursa mērķis ir pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un skatuves kultūru, uzdevumi – popularizēt akadēmiskās dziedāšanas vērtības, sekmēt latgaliešu un garīgās mūzikas kultūru tradīciju saglabāšanu, veicināt pedagogu un audzēkņu pieredzes apmaiņu. Konkurss tiek rīkots Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem vecumā no 8 līdz 15 gadiem.

Obligāto dziesmu repertuārs:

A1 grupa

A2 grupa

B1 grupa

B2 grupa

C1 grupa

C2 grupa

Konkursu rīko Aglonas bazilikas Kora skola, sadarbībā ar Aglonas baziliku, Preiļu novada pašvaldību un  Aglonas pagasta pārvaldi. Kontaktpersonas: metodiskās komisijas Vokālā mūzika vadītāja Irēna Ļeonova, tālr.: +371 27066460 un direktora p.i. Gunta Gulbe-Kalvāne, tālr. +371 26762426, e-pasta adrese: gunta.gulbe@preili.lv.