Pašvaldībā

Preiļu novada ārkārtas domes sēde

2020. gada 9. septembrī plkst. 9.00
Preiļos, Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, 2.stāva zālē

Darba kārtība

  1. Par zemes nomas līguma noslēgšanu
  2. Par līguma noslēgšanu ar AS “Preiļu siers” par uzņemto saistību izpildes garantiju

Priekšsēdētāja otrais vietnieks

Klavdija Zarāne