Pašvaldībā

PREIĻU NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
2021. gada 9. septembrī plkst. 15.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļi

DARBA KĀRTĪBA
1. Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija kapitāldaļu sadalīšanu un nodošanu – pieņemšanu
2. Par Preiļu novada domes 2021. gada 28. aprīļa lēmuma (protokols Nr. 6; 6.§) grozīšanu
3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas mākslīgā seguma futbola stadiona apgaismojuma ierīkošanai
4. Par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba algu paaugstināšanai
5. Par Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmuma (protokols Nr.18, 13.§) precizēšanu
6. Par izmaiņām Vārkavas apvienības pagasta pārvaldes amatu sarakstos
7. Par iesnieguma izskatīšanu
       Priekšsēdētājs                                                                                                Ārijs Vucāns