Pašvaldībā

9. janvārī plkst. 13.00 Preiļu novada domes ārkārtas sēde.

Darba kārtība:

  1. Par apbūves tiesību līguma noslēgšanu ar pašvaldības SIA “Preiļu saimnieks” projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Celtnieku ielā, Preiļos” realizācijai.